.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / starachowicki, pow. / Mirzec, gm.
Mirzec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8604
Powierzchnia: 110.98 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 6685
L. wyd. kart: 2349
35.14%
brak30.21%30.84%31.47%32.10%32.73%33.36%33.99%34.62%35.25%35.88% 
............
danych30.83%31.46%32.09%32.72%33.35%33.98%34.61%35.24%35.87%36.51% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Mircu69624424423535.06
2Szkoła Podstawowa w Trębowcu44816016014935.71
3Szkoła Podstawowa w Osinach66522622521633.98
4Szkoła Podstawowa w Gadce97837437436238.24
5Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym98636136135236.61
6Szkoła Podstawowa w Małyszynie78625425324532.32
7Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym64118618617929.02
8Szkoła Podstawowa w Jagodnem52918318317934.59
9Gimnazjum Publiczne w Mircu95636136135437.76
  Mirzec, gm. 6685 2349 2347 2271 35.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca