.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok ...
Białystok, okr. 23
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1209418
Powierzchnia: 20186.2 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 847
L. obw. z których
spłynęły dane:
847
L. upr. do głos.: 946474
L. wyd. kart: 363533
38.41%
brak30.15%31.64%33.13%34.62%36.11%37.60%39.09%40.58%42.07%43.56% 
............
danych31.63%33.12%34.61%36.10%37.59%39.08%40.57%42.06%43.55%45.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
200100augustowski, pow.4676416531164691590635.35
200200białostocki, pow.10962243070430214182139.29
206101Białystok, m.2240821008181006629784044.99
200300bielski, pow.4927818416184021789137.37
200400grajewski, pow.3917712760127491210032.57
200500hajnowski, pow.4213412705126691204630.15
200600kolneński, pow.3135511005110001045735.10
206201Łomża, m.4920819394192101865039.41
200700łomżyński, pow.3959513783137561321934.81
200800moniecki, pow.3446111579115671102833.60
200900sejneński, pow.1722658705870535434.08
201000siemiatycki, pow.4017414173141381364135.28
201100sokólski, pow.5934919843198111907533.43
201200suwalski, pow.2728491469098873233.52
206301Suwałki, m.5266120169201361930238.30
201300wysokomazowiecki, pow.4790920916208962023943.66
201400zambrowski, pow.3619513355133401289636.90
  Białystok, okr. 23 946474 363533 362794 350197 38.41
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto56895922857222811322058940.17
2Wieś37751513496113468112960835.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00014429951203510534881235.48
2od 5 001 do 10 00022682982192820927902836.24
3od 10 001 do 20 00010926239735397053841636.37
4od 20 001 do 50 00014013350022499364814935.70
5od 50 001 do 100 00010186939563393463795238.84
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 0002240821008181006629784044.99
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca