.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / siemiatycki, pow. ...
siemiatycki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 51561
Powierzchnia: 1459.58 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 47
L. obw. z których
spłynęły dane:
47
L. upr. do głos.: 40174
L. wyd. kart: 14173
35.28%
brak25.30%27.01%28.72%30.43%32.14%33.85%35.56%37.27%38.98%40.69% 
............
danych27.00%28.71%30.42%32.13%33.84%35.55%37.26%38.97%40.68%42.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
201002Drohiczyn, gm.562621382138207638.00
201003Dziadkowice, gm.24791051105197042.40
201004Grodzisk, gm.385415721570153440.79
201005Mielnik, gm.235385485481636.29
201006Milejczyce, gm.193673473470737.91
201007Nurzec-Stacja, gm.391699196695225.31
201008Perlejewo, gm.25401010101098139.76
201009Siemiatycze, gm.533414621457140927.41
201001Siemiatycze, m.1213643614358419635.93
  siemiatycki, pow. 40174 14173 14138 13641 35.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1392551785175499137.18
2Wieś2624989958963865034.27
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001322446404615442635.09
2od 5 001 do 10 0001481451725165501934.91
3od 10 001 do 20 0001213643614358419635.93
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca