.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Białystok / zambrowski, pow. ...
zambrowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 46205
Powierzchnia: 733.11 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 40
L. obw. z których
spłynęły dane:
40
L. upr. do głos.: 36195
L. wyd. kart: 13355
36.90%
brak33.95%35.73%37.51%39.29%41.07%42.85%44.63%46.41%48.19%49.97% 
............
danych35.72%37.50%39.28%41.06%42.84%44.62%46.40%48.18%49.96%51.75% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
201402Kołaki Kościelne, gm.19391003100198251.73
201403Rutki, gm.503720272024190340.24
201404Szumowo, gm.396516301630157341.11
201405Zambrów, gm.709325292529247435.65
201401Zambrów, m.1816161666156596433.95
  zambrowski, pow. 36195 13355 13340 12896 36.90
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1816161666156596433.95
2Wieś1803471897184693239.86
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00019391003100198251.73
2od 5 001 do 10 0001609561866183595038.43
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001816161666156596433.95
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca