.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. ...
strzyżowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62832
Powierzchnia: 503.36 km2
Zaludnienie: 124 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 62
L. obw. z których
spłynęły dane:
62
L. upr. do głos.: 47553
L. wyd. kart: 19149
40.27%
brak38.21%38.76%39.31%39.86%40.41%40.96%41.51%42.06%42.61%43.16% 
............
danych38.75%39.30%39.85%40.40%40.95%41.50%42.05%42.60%43.15%43.71% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181901Czudec, gm.882638533850375343.66
181902Frysztak, gm.797733163312324141.57
181903Niebylec, gm.807232383238314440.11
181904Strzyżów, gm.1621361956192595738.21
181905Wiśniowa, gm.646525472546248439.40
  strzyżowski, pow. 47553 19149 19138 18579 40.27
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto700329322931280641.87
2Wieś4055016217162071577339.99
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00 
2od 5 001 do 10 000646525472546248439.40
3od 10 001 do 20 0002487510407104001013841.84
4od 20 001 do 50 0001621361956192595738.21
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca