.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. / Strzyżów, gm.
Strzyżów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 20846
Powierzchnia: 140.23 km2
Zaludnienie: 148 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 20
L. obw. z których
spłynęły dane:
20
L. upr. do głos.: 16213
L. wyd. kart: 6195
38.21%
brak38.21%38.76%39.31%39.86%40.41%40.96%41.51%42.06%42.61%43.16% 
............
danych38.75%39.30%39.85%40.40%40.95%41.50%42.05%42.60%43.15%43.71% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzyżowie, Strzyżów ul. gen. Wł. Andersa 4153563763761541.50
2Zespół Szkół w Strzyżowie, Strzyżów ul. Mickiewicza 11189478078073741.18
3Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzyżowie, Strzyżów ul. Daszyńskiego 4215895094991344.02
4Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie, Strzyżów ul. Mostowa 2136055555553140.81
5Szkoła Podstawowa w Brzeżance, bn25977777429.73
6Remiza OSP w Gbiskach, bn23976767531.80
7Budynek OSP w Tropi, bn32983837825.23
8Budynek OSP w Łętowni, bn11844444037.29
9Szkoła Podstawowa w Gliniku Zaborowskim, bn44416116116036.26
10Szkoła Podstawowa w Gliniku Charzewskim, bn67124224223736.07
11Zespół Szkół w Żarnowej, bn70521021020029.79
12Zespół Szkół w Godowej, bn169657957755934.14
13Zespół Szkół w Żyznowie, bn69930430429443.49
14Budynek OSP w Bonarówce, bn14877777652.03
15Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Wysokiej Strzyżowskiej, bn105740040039037.84
16Zespół Szkół w Wysokiej Strzyżowskiej, bn56120020019035.65
17Zespół Szkół w Dobrzechowie, bn124748548546038.89
18Dom Ludowy w Grodzisku, bn78122322321828.55
19Szkoła Podstawowa w Zawadce, bn25610210210039.84
20Szpital Powiatowy w Strzyżowie, Strzyżów ul. 700-Lecia Strzyżowa 15610101017.86
  Strzyżów, gm. 16213 6195 6192 5957 38.21

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca