.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / strzyżowski, pow. / Niebylec, gm.
Niebylec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10781
Powierzchnia: 104.37 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 11
L. obw. z których
spłynęły dane:
11
L. upr. do głos.: 8072
L. wyd. kart: 3238
40.11%
brak38.21%38.76%39.31%39.86%40.41%40.96%41.51%42.06%42.61%43.16% 
............
danych38.75%39.30%39.85%40.40%40.95%41.50%42.05%42.60%43.15%43.71% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Stanu Cywilnego Niebylec, Niebylec45023123122451.33
2Szkoła Podstawowa w Bliziance, Blizianka 7230695959131.05
3Dom Wiejski w Gwoździance, Gwoździanka 3226399999737.64
4Zespół Szkół w Konieczkowej, Konieczkowa 5891638838836842.36
5Dom Strażaka w Gwoźnicy Dolnej, Gwoźnica Dolna 9132411011011033.95
6Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej, Gwoźnica Górna 292103940340339138.79
7Zespół Szkół w Lutczy, Lutcza 614162859559558436.55
8Szkoła Podstawowa w Jaworniku Niebyleckim, Jawornik Niebylecki 10890938538537442.35
9Zespół Szkół w Połomi, Połomia 125121147547546039.22
10Szkoła Podstawowa w Baryczce, Baryczka 21380435135134043.66
11Szkoła Podstawowa w Niebylcu, Niebylec 1122210610610547.75
  Niebylec, gm. 8072 3238 3238 3144 40.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca