.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / sanocki, pow. ...
sanocki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 96691
Powierzchnia: 1225.12 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 70
L. obw. z których
spłynęły dane:
70
L. upr. do głos.: 74824
L. wyd. kart: 28119
37.58%
brak24.45%26.06%27.67%29.28%30.89%32.50%34.11%35.72%37.33%38.94% 
............
danych26.05%27.66%29.27%30.88%32.49%34.10%35.71%37.32%38.93%40.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
181702Besko, gm.324511551155110835.59
181703Bukowsko, gm.390615251524145139.04
181704Komańcza, gm.467812831283124027.43
181705Sanok, gm.1279145334532435035.44
181701Sanok, m.3180812881128611242440.50
181706Tyrawa Wołoska, gm.145635635634424.45
181707Zagórz, gm.990535393533341635.73
181708Zarszyn, gm.703528472846274740.47
  sanocki, pow. 74824 28119 28090 27080 37.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto3576114314142881380540.03
2Wieś3906313805138021327535.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000470115111511145232.14
2od 5 001 do 10 0001561956555653543836.21
3od 10 001 do 20 0002269680728065776635.57
4od 20 001 do 50 0003180812881128611242440.50
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca