.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / sanocki, pow. / Komańcza, gm.
Komańcza, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5386
Powierzchnia: 455.18 km2
Zaludnienie: 11 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 4678
L. wyd. kart: 1283
27.43%
brak24.45%26.06%27.67%29.28%30.89%32.50%34.11%35.72%37.33%38.94% 
............
danych26.05%27.66%29.27%30.88%32.49%34.10%35.71%37.32%38.93%40.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Komańczy122128928927923.67
2Szkoła Podstawowa w Rzepedzi134440040038229.76
3Szkoła Podstawowa w Szczawnem61211311311118.46
4Klub Rolnika w Smolniku27654545119.57
5Świetlica Zakładu Karnego w Łupkowie35111011010831.34
6Szkoła Podstawowa w Wisłoku Wielkim22045454420.45
7Świetlica w Moszczańcu18552524928.11
8Świetlica na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie25110910910843.43
9Świetlica na terenie Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu21811111110850.92
  Komańcza, gm. 4678 1283 1283 1240 27.43

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca