.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / sanocki, pow. / Besko, gm.
Besko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4331
Powierzchnia: 27.6 km2
Zaludnienie: 156 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3245
L. wyd. kart: 1155
35.59%
brak24.45%26.06%27.67%29.28%30.89%32.50%34.11%35.72%37.33%38.94% 
............
danych26.05%27.66%29.27%30.88%32.49%34.10%35.71%37.32%38.93%40.55% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Besku, ul. Kolejowa 54173163363359336.57
2Gimnazjum w Besku, ul. Kolejowa 54123543543542935.22
3Szkoła Podstawowa w Besku - Filia w Mymoniu, ul. Szkolna 1427987878631.18
  Besko, gm. 3245 1155 1155 1108 35.59

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca