.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / szydłowiecki, pow. ...
szydłowiecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 41584
Powierzchnia: 452.22 km2
Zaludnienie: 91 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 30
L. obw. z których
spłynęły dane:
30
L. upr. do głos.: 31887
L. wyd. kart: 12156
38.12%
brak31.68%32.99%34.30%35.61%36.92%38.23%39.54%40.85%42.16%43.47% 
............
danych32.98%34.29%35.60%36.91%38.22%39.53%40.84%42.15%43.46%44.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
143001Chlewiska, gm.511819611937184838.32
143002Jastrząb, gm.387413631362129435.18
143003Mirów, gm.287891290886831.69
143004Orońsko, gm.438619601960184044.69
143005Szydłowiec, gm.1563159605960567638.13
  szydłowiecki, pow. 31887 12156 12127 11526 38.12
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1167045244524430038.77
2Wieś2021776327603722637.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000287891290886831.69
2od 5 001 do 10 0001337852845259498239.50
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001563159605960567638.13
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca