.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / szydłowiecki, pow. / Mirów, gm.
Mirów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3923
Powierzchnia: 53.17 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 2878
L. wyd. kart: 912
31.69%
brak31.68%32.99%34.30%35.61%36.92%38.23%39.54%40.85%42.16%43.47% 
............
danych32.98%34.29%35.60%36.91%38.22%39.53%40.84%42.15%43.46%44.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Mirowie113637437235432.92
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbijowie Małym54220520419837.82
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym120033333231627.75
  Mirów, gm. 2878 912 908 868 31.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca