.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Radom / szydłowiecki, pow. / Orońsko, gm.
Orońsko, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5852
Powierzchnia: 81.91 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 4386
L. wyd. kart: 1960
44.69%
brak31.68%32.99%34.30%35.61%36.92%38.23%39.54%40.85%42.16%43.47% 
............
danych32.98%34.29%35.60%36.91%38.22%39.53%40.84%42.15%43.46%44.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Orońsku193883583577843.09
2Dom Pomocy Społecznej w Łaziskach80136136134245.07
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Chronowie Kolonii37420720719555.35
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie41317817817443.10
5Gminny Ośrodek Kultury Filia Tomaszów37317717716847.45
6Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie48720220218341.48
  Orońsko, gm. 4386 1960 1960 1840 44.69

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca