.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / wąbrzeski, pow. / Płużnica, gm.
Płużnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5188
Powierzchnia: 119.33 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3899
L. wyd. kart: 1312
33.65%
brak27.87%28.73%29.59%30.45%31.31%32.17%33.03%33.89%34.75%35.61% 
............
danych28.72%29.58%30.44%31.30%32.16%33.02%33.88%34.74%35.60%36.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Płużnicy155862262159939.92
2Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej127938638635930.18
3Remizo-świetlica w Błędowie106230430229228.63
  Płużnica, gm. 3899 1312 1309 1250 33.65

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca