.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń / wąbrzeski, pow. ...
wąbrzeski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 35962
Powierzchnia: 501.31 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 21
L. obw. z których
spłynęły dane:
21
L. upr. do głos.: 27470
L. wyd. kart: 9043
32.92%
brak27.87%28.73%29.59%30.45%31.31%32.17%33.03%33.89%34.75%35.61% 
............
danych28.72%29.58%30.44%31.30%32.16%33.02%33.88%34.74%35.60%36.47% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
041702Dębowa Łąka, gm.243978478374132.14
041703Książki, gm.338312331233118136.45
041704Płużnica, gm.389913121309125033.65
041705Wąbrzeźno, gm.653718221822175427.87
041701Wąbrzeźno, m.1121238923881372634.71
  wąbrzeski, pow. 27470 9043 9028 8652 32.92
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1121238923881372634.71
2Wieś1625851515147492631.68
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000582220172016192234.64
2od 5 001 do 10 0001043631343131300430.03
3od 10 001 do 20 0001121238923881372634.71
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca