.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Toruń ...
Toruń, okr. 5
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 1058674
Powierzchnia: 9055.7 km2
Zaludnienie: 116 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 691
L. obw. z których
spłynęły dane:
691
L. upr. do głos.: 829017
L. wyd. kart: 295833
35.68%
brak29.42%30.84%32.26%33.68%35.10%36.52%37.94%39.36%40.78%42.20% 
............
danych30.83%32.25%33.67%35.09%36.51%37.93%39.35%40.77%42.19%43.62% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
040100aleksandrowski, pow.4478116532164561578036.92
040200brodnicki, pow.5830021590215832053037.03
040400chełmiński, pow.4023012703126931218031.58
040500golubsko-dobrzyński, pow.3432111474114691098533.43
046201Grudziądz, m.8020628334282942732535.33
040600grudziądzki, pow.2977490469037868430.38
040800lipnowski, pow.5129315700156911498330.61
041100radziejowski, pow.3434411100110521046532.32
041200rypiński, pow.350831032410324986829.43
046301Toruń, m.16261670861706746890743.58
041500toruński, pow.6589120692206571995431.40
041700wąbrzeski, pow.2747090439028865232.92
046401Włocławek, m.9704837247372213584238.38
041800włocławski, pow.6766021187211521998031.31
  Toruń, okr. 5 829017 295833 295331 284135 35.68
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto49998819517619479718804239.04
2Wieś3290291006571005349609330.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0009756432554325183098433.37
2od 5 001 do 10 00019757260139600415724230.44
3od 10 001 do 20 00015579252443523385021933.66
4od 20 001 do 50 0003821914255142451361637.30
5od 50 001 do 100 0008020628334282942732535.33
6od 100 001 do 200 00025966410810810789510474941.63
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca