.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / polkowicki, pow. ...
polkowicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62167
Powierzchnia: 779.93 km2
Zaludnienie: 79 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 41
L. obw. z których
spłynęły dane:
41
L. upr. do głos.: 47272
L. wyd. kart: 16807
35.55%
brak28.71%30.35%31.99%33.63%35.27%36.91%38.55%40.19%41.83%43.47% 
............
danych30.34%31.98%33.62%35.26%36.90%38.54%40.18%41.82%43.46%45.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
021601Chocianów, gm.991640814074386641.16
021602Gaworzyce, gm.290613081308122145.01
021603Grębocice, gm.403912481248119030.90
021604Polkowice, gm.2000771277126674835.62
021605Przemków, gm.704120222020193428.72
021606Radwanice, gm.33631021101996530.36
  polkowicki, pow. 47272 16807 16795 15924 35.55
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto290021046010451992636.07
2Wieś1827063476344599834.74
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 000626923292327218637.15
2od 5 001 do 10 0001108032703268312429.51
3od 10 001 do 20 000991640814074386641.16
4od 20 001 do 50 0002000771277126674835.62
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca