.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / polkowicki, pow. / Gaworzyce, gm.
Gaworzyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3847
Powierzchnia: 76.99 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2906
L. wyd. kart: 1308
45.01%
brak28.71%30.35%31.99%33.63%35.27%36.91%38.55%40.19%41.83%43.47% 
............
danych30.34%31.98%33.62%35.26%36.90%38.54%40.18%41.82%43.46%45.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury "Jowisz" w Gaworzycach, ul. Główna 1b165973473468044.24
2Punkt Biblioteczny w Kłobuczynie Nr 4239619819819150.00
3Punkt Biblioteczny w Dalkowie Nr 1 c47718618617538.99
4Punkt Biblioteczny w Wierzchowicach Nr 3037419019017550.80
  Gaworzyce, gm. 2906 1308 1308 1221 45.01

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca