.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / polkowicki, pow. / Grębocice, gm.
Grębocice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5316
Powierzchnia: 121.89 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4039
L. wyd. kart: 1248
30.90%
brak28.71%30.35%31.99%33.63%35.27%36.91%38.55%40.19%41.83%43.47% 
............
danych30.34%31.98%33.62%35.26%36.90%38.54%40.18%41.82%43.46%45.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Grębocickie Centrum Kultury, ul. Kościelna 21110841541539337.45
2Szkoła Podstawowa, Rzeczyca108930830830128.28
3Wiejski Ośrodek Kultury w Krzydłowicach111232932931329.59
4Wiejski Ośrodek Kultury, Kwielice73019619618326.85
  Grębocice, gm. 4039 1248 1248 1190 30.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca