.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / lubiński, pow. / Ścinawa, gm.
Ścinawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10731
Powierzchnia: 164.56 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 8397
L. wyd. kart: 2839
33.81%
brak33.80%34.43%35.06%35.69%36.32%36.95%37.58%38.21%38.84%39.47% 
............
danych34.42%35.05%35.68%36.31%36.94%37.57%38.20%38.83%39.46%40.10% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum Publiczne w Ścinawie, ul. Lipowa 1139453453451238.31
2Budynek po SP Nr 2 w Ścinawie, ul.Kościuszki 2180363763560635.33
3Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie, ul.Świerczewskiego 17230076276273033.13
4Szkoła Podstawowa, Tymowa 7199931431430431.43
5Szkoła Podstawowa, Zaborów 7570718818818126.59
6Remiza Strażacka, Parszowice 36A71024024022933.80
7Świetlica Wiejska, Przychowa 2948416416415433.88
  Ścinawa, gm. 8397 2839 2837 2716 33.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca