.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / lubiński, pow. / Ścinawa, gm.
Ścinawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10731
Powierzchnia: 164.56 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8397
Liczba wydanych kart: 2839
Liczba wyjętych kart: 2837
Liczba ważnych kart: 2837
Liczba głosów ważnych: 2716
Liczba mandatów: 3
33.81%
brak33.80%34.43%35.06%35.69%36.32%36.95%37.58%38.21%38.84%39.47% 
............
danych34.42%35.05%35.68%36.31%36.94%37.57%38.20%38.83%39.46%40.10% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1GRABOWIECKI Adam34712.78
2GUTEK Ewa Danuta1605.89
3HAŁASZYŃSKI Kazimierz Jan2258.28
4KUSIAK Józef1927.07
5LEWANDOWSKI Edward Piotr1365.01
6LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan92233.95
7MAĆKAŁA Tadeusz97735.97
8MARASZEK Ryszard2097.70
9MARUSZAK Bogdan Alfred63323.31
10MATUSIAK Ryszard62322.94
11OKRZEŚ Michał1234.53
12RYPIŃSKI Józef973.57
13ŚLUSARZ Rafał Józef81329.93
14TURKIEWICZ Michał1927.07
15WARDĘGA Jarosław Piotr1053.87
16ZASŁAWSKI Ryszard Zdzisław1184.34
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum Publiczne w Ścinawie, ul. Lipowa 1139453453451238.31
2Budynek po SP Nr 2 w Ścinawie, ul.Kościuszki 2180363763560635.33
3Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie, ul.Świerczewskiego 17230076276273033.13
4Szkoła Podstawowa, Tymowa 7199931431430431.43
5Szkoła Podstawowa, Zaborów 7570718818818126.59
6Remiza Strażacka, Parszowice 36A71024024022933.80
7Świetlica Wiejska, Przychowa 2948416416415433.88
  Ścinawa, gm. 8397 2839 2837 2716 33.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca