.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / lubiński, pow. / Ścinawa, gm.
Ścinawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10731
Powierzchnia: 164.56 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 8397
L. wyd. kart: 2839
33.81%
brak33.80%34.44%35.08%35.72%36.36%37.00%37.64%38.28%38.92%39.56% 
............
danych34.43%35.07%35.71%36.35%36.99%37.63%38.27%38.91%39.55%40.20% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum Publiczne w Ścinawie, ul. Lipowa 1139453451850838.31
2Budynek po SP Nr 2 w Ścinawie, ul.Kościuszki 2180363763760235.33
3Ścinawski Ośrodek Kultury w Ścinawie, ul.Świerczewskiego 17230076276273333.13
4Szkoła Podstawowa, Tymowa 7199931431430231.43
5Szkoła Podstawowa, Zaborów 7570718818817626.59
6Remiza Strażacka, Parszowice 36A71024024022733.80
7Świetlica Wiejska, Przychowa 2948416416415633.88
  Ścinawa, gm. 8397 2839 2823 2704 33.81

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca