.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jaworski, pow. / Mściwojów, gm.
Mściwojów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4164
Powierzchnia: 71.83 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3269
L. wyd. kart: 1272
38.91%
brak27.68%28.81%29.94%31.07%32.20%33.33%34.46%35.59%36.72%37.85% 
............
danych28.80%29.93%31.06%32.19%33.32%34.45%35.58%36.71%37.84%38.98% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Targoszynie98839939837440.38
2Szkoła Podstawowa w Snowidzy118348548546141.00
3Pomieszczenie po Klubie Pracy w Mściwojowie109838838836835.34
  Mściwojów, gm. 3269 1272 1271 1203 38.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca