.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jaworski, pow. / Mściwojów, gm.
Mściwojów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4164
Powierzchnia: 71.83 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3269
Liczba wydanych kart: 1272
Liczba wyjętych kart: 1271
Liczba ważnych kart: 1271
Liczba głosów ważnych: 1203
Liczba mandatów: 3
38.91%
brak27.68%28.81%29.94%31.07%32.20%33.33%34.46%35.59%36.72%37.85% 
............
danych28.80%29.93%31.06%32.19%33.32%34.45%35.58%36.71%37.84%38.98% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1GRABOWIECKI Adam38231.75
2GUTEK Ewa Danuta1048.65
3HAŁASZYŃSKI Kazimierz Jan1179.73
4KUSIAK Józef14612.14
5LEWANDOWSKI Edward Piotr564.66
6LEWANDOWSKI Tadeusz Stefan27522.86
7MAĆKAŁA Tadeusz25621.28
8MARASZEK Ryszard887.32
9MARUSZAK Bogdan Alfred44436.91
10MATUSIAK Ryszard32927.35
11OKRZEŚ Michał756.23
12RYPIŃSKI Józef332.74
13ŚLUSARZ Rafał Józef24620.45
14TURKIEWICZ Michał1209.98
15WARDĘGA Jarosław Piotr584.82
16ZASŁAWSKI Ryszard Zdzisław584.82
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Targoszynie98839939837440.38
2Szkoła Podstawowa w Snowidzy118348548546141.00
3Pomieszczenie po Klubie Pracy w Mściwojowie109838838836835.34
  Mściwojów, gm. 3269 1272 1271 1203 38.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca