.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jaworski, pow. ...
jaworski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 53715
Powierzchnia: 581.25 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 38
L. obw. z których
spłynęły dane:
38
L. upr. do głos.: 42639
L. wyd. kart: 15075
35.35%
brak27.68%28.81%29.94%31.07%32.20%33.33%34.46%35.59%36.72%37.85% 
............
danych28.80%29.93%31.06%32.19%33.32%34.45%35.58%36.71%37.84%38.98% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
020502Bolków, gm.903330813069293734.11
020501Jawor, m.2024878267816742438.65
020503Męcinka, gm.377410451045102127.69
020504Mściwojów, gm.326912721271120338.91
020505Paszowice, gm.310194994991830.60
020506Wądroże Wielkie, gm.321490290287128.06
  jaworski, pow. 42639 15075 15052 14374 35.35
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto2517096349612913138.28
2Wieś1746954415440524331.15
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001335841684167401331.20
2od 5 001 do 10 00000000.00 
3od 10 001 do 20 000903330813069293734.11
4od 20 001 do 50 0002024878267816742438.65
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca