.
.
 
. .
Voting Results
.
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / nowodworski, pow. / Nasielsk, gm.
PAZIEWSKA Elżbieta
Submitted by:
Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005
No. of valid votes: 4284
No. of votes per candidate: 268
% of votes per candidate: 6.26
6.26%
lack3.23%3.67%4.11%4.55%4.99%5.43%5.87%6.31%6.75%7.19%not
............
of data3.66%4.10%4.54%4.98%5.42%5.86%6.30%6.74%7.18%7.63%applicable

See also:
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, ul.Starzyńskiego 101735650650621416.60
2Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku, ul.Staszica 12022670670626406.39
3Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego w Nasielsku, ul.Kościuszki 232017682682650284.31
4Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 652102655655631497.77
5Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul.Lipowa 101044221221214157.01
6Biblioteka w Chrycynnie941244239224135.80
7Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich1833490490470204.26
8Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach ul.Sikorskiego 11100322321305247.87
9Szkoła Podstawowa w Dębinkach932251251242104.13
10Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie1076295295274228.03
11Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,ul.Tadeusza Kościuszki 2559343427622.22
  Nasielsk, gm. 14861 4514 4508 4284 268 6.26


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM PRESIDENT Created by
 top