.
.
 
. .
Voting Results
.
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / nowodworski, pow. / Nasielsk, gm.
OKSIUTA Krzysztof
Submitted by:
Komitet Wyborczy Centrum
No. of valid votes: 4284
No. of votes per candidate: 346
% of votes per candidate: 8.08
8.08%
lack5.74%6.22%6.70%7.18%7.66%8.14%8.62%9.10%9.58%10.06%not
............
of data6.21%6.69%7.17%7.65%8.13%8.61%9.09%9.57%10.05%10.54%applicable

See also:
. . Voting Results for Candidates . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of entitled
to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku, ul.Starzyńskiego 101735650650621558.86
2Zespół Szkół Nr 1 w Nasielsku, ul.Staszica 12022670670626579.11
3Szkoła Podstawowa im. St. Starzyńskiego w Nasielsku, ul.Kościuszki 232017682682650294.46
4Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, ul. Kolejowa 652102655655631619.67
5Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, ul.Lipowa 101044221221214167.48
6Biblioteka w Chrycynnie941244239224219.38
7Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich1833490490470388.09
8Ośrodek Zdrowia w Starych Pieścirogach ul.Sikorskiego 11100322321305237.54
9Szkoła Podstawowa w Dębinkach932251251242197.85
10Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie1076295295274238.39
11Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku,ul.Tadeusza Kościuszki 2559343427414.81
  Nasielsk, gm. 14861 4514 4508 4284 346 8.08


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM PRESIDENT Created by
 top