.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Name Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego 
Abbreviation  
Party (party body)  
Status Zarejestrowany 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 4 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
9 RULEWSKI Jan Kandydat został zarejestrowany Occupation: inżynier mechanik
City: Bydgoszcz
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM PRESIDENT Created by
 top