.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
Name Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" 
Abbreviation KWW "JOW" 
Party (party body)  
Status Zarejestrowany 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 20 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
6 GRODECKA-KLUSIK Barbara Ewa Kandydat został zarejestrowany Occupation: demograf
City: Opole
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 RUDA Marek Janusz Kandydat został zarejestrowany Occupation: architekt
City: Prudnik
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
14 SANOCKI Janusz Antoni Kandydat został zarejestrowany Occupation: mgr inż. organizacji produkcji
City: Nysa
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Candidates Turnout Results Statistical Data SEJM PRESIDENT Created by
 top