.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / wągrowiecki, pow. / Gołańcz, gm.
Gołańcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8734
Powierzchnia: 192.13 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6410
Liczba wydanych kart: 2903
Liczba wyjętych kart: 2902
Liczba ważnych kart: 2882
Liczba głosów ważnych: 2611
Liczba mandatów: 9
45.29%
brak35.39%36.38%37.37%38.36%39.35%40.34%41.33%42.32%43.31%44.30% 
............
danych36.37%37.36%38.35%39.34%40.33%41.32%42.31%43.30%44.29%45.29% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny120.46
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy200.77
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1475.63
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl150.57
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej953.64
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość2308.81
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej46417.77
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP37714.44
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej60.23
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego50419.30
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke190.73
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej72227.65
Σ   2611  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Przedszkole Publiczne, Gołańcz ul. Karola Libelta 1183381181172844.24
2Gołaniecki Ośrodek Kultury, Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1176283083074947.11
3Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Walki Młodych 3580138438334547.94
4Szkoła Podstawowa, Chojna 1268127525524140.38
5Świetlica Wiejska, Czesławice 2045920920919145.53
6Szkoła Podstawowa, Panigródz 2450122822820945.51
7Świetlica wiejska, Czeszewo37316616614844.50
  Gołańcz, gm. 6410 2903 2882 2611 45.29

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca