.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Piła / wągrowiecki, pow. / Gołańcz, gm.
Gołańcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8734
Powierzchnia: 192.13 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 6410
L. wyd. kart: 2903
45.29%
brak35.39%36.38%37.37%38.36%39.35%40.34%41.33%42.32%43.31%44.30% 
............
danych36.37%37.36%38.35%39.34%40.33%41.32%42.31%43.30%44.29%45.29% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Przedszkole Publiczne, Gołańcz ul. Karola Libelta 1183381181172844.24
2Gołaniecki Ośrodek Kultury, Gołańcz ul. Dr Piotra Kowalika 1176283083074947.11
3Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Walki Młodych 3580138438334547.94
4Szkoła Podstawowa, Chojna 1268127525524140.38
5Świetlica Wiejska, Czesławice 2045920920919145.53
6Szkoła Podstawowa, Panigródz 2450122822820945.51
7Świetlica wiejska, Czeszewo37316616614844.50
  Gołańcz, gm. 6410 2903 2882 2611 45.29

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca