.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / gliwicki, pow. / Wielowieś, gm.
Wielowieś, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6005
Powierzchnia: 116.59 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4692
Liczba wydanych kart: 1436
Liczba wyjętych kart: 1436
Liczba ważnych kart: 1436
Liczba głosów ważnych: 1334
Liczba mandatów: 10
30.61%
brak26.12%28.30%30.48%32.66%34.84%37.02%39.20%41.38%43.56%45.74% 
............
danych28.29%30.47%32.65%34.83%37.01%39.19%41.37%43.55%45.73%47.92% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny644.80
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy60.45
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1188.85
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl80.60
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej171.27
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość23517.62
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej614.57
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP38428.79
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej20.15
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego15511.62
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke110.82
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca30.22
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej17513.12
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP40.30
19Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"916.82
Σ   1334  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47210964664661730.63
2Szkoła Podstawowa w Świbiu, ul. Szkolna 2190656256251429.49
3Sieroty, ul. Kościelna 17 (budynek byłej Szkoły Podstawowej)59717717716829.65
4Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczu, ul. Wiejska 42 a8051513563.75
  Wielowieś, gm. 4692 1436 1436 1334 30.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca