.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gliwice / gliwicki, pow. / Wielowieś, gm.
Wielowieś, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6005
Powierzchnia: 116.59 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4692
L. wyd. kart: 1436
30.61%
brak26.12%28.30%30.48%32.66%34.84%37.02%39.20%41.38%43.56%45.74% 
............
danych28.29%30.47%32.65%34.83%37.01%39.19%41.37%43.55%45.73%47.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47210964664661730.63
2Szkoła Podstawowa w Świbiu, ul. Szkolna 2190656256251429.49
3Sieroty, ul. Kościelna 17 (budynek byłej Szkoły Podstawowej)59717717716829.65
4Dom Pomocy Społecznej w Wiśniczu, ul. Wiejska 42 a8051513563.75
  Wielowieś, gm. 4692 1436 1436 1334 30.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca