.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / stalowowolski, pow. / Bojanów, gm.
Bojanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7265
Powierzchnia: 179.6 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5264
Liczba wydanych kart: 1870
Liczba wyjętych kart: 1870
Liczba ważnych kart: 1863
Liczba głosów ważnych: 1768
Liczba mandatów: 15
35.52%
brak33.77%34.57%35.37%36.17%36.97%37.77%38.57%39.37%40.17%40.97% 
............
danych34.56%35.36%36.16%36.96%37.76%38.56%39.36%40.16%40.96%41.77% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny150.85
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy90.51
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin27915.78
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl70.40
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej181.02
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość75342.59
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej1689.50
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP1186.67
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej80.45
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego1518.54
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke100.57
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca10.06
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej21412.10
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP30.17
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty140.79
Σ   1768  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie, tel. 870867361020920920334.26
2Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie tel.870832542218117417442.89
3Lokal byłej szkoły w Laskach tel.870832726510710710340.38
4Lokal byłej szkoły w Korabinie tel.870815226989898733.09
5Wiejski Dom Kultury w Gwoźdźcu tel.870-82-4163323523522637.12
6Remiza OSP w Stanach, tel. 870-72-15117735635632230.25
7Wiejski Dom Kultury w Maziarni, tel. 870-91-1646217117116737.01
8Wiejski Dom Kultury w Przyszowie Zapuściu, tel.870911795733433431034.90
9Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Przyszowie Rudzie, tel. 060636149546918818817640.09
  Bojanów, gm. 5264 1870 1863 1768 35.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca