.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Rzeszów / stalowowolski, pow. / Bojanów, gm.
Bojanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7265
Powierzchnia: 179.6 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 9
L. obw. z których
spłynęły dane:
9
L. upr. do głos.: 5264
L. wyd. kart: 1870
35.52%
brak33.77%34.57%35.37%36.17%36.97%37.77%38.57%39.37%40.17%40.97% 
............
danych34.56%35.36%36.16%36.96%37.76%38.56%39.36%40.16%40.96%41.77% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie, tel. 870867361020920920334.26
2Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bojanowie tel.870832542218117417442.89
3Lokal byłej szkoły w Laskach tel.870832726510710710340.38
4Lokal byłej szkoły w Korabinie tel.870815226989898733.09
5Wiejski Dom Kultury w Gwoźdźcu tel.870-82-4163323523522637.12
6Remiza OSP w Stanach, tel. 870-72-15117735635632230.25
7Wiejski Dom Kultury w Maziarni, tel. 870-91-1646217117116737.01
8Wiejski Dom Kultury w Przyszowie Zapuściu, tel.870911795733433431034.90
9Lokal byłej Szkoły Podstawowej w Przyszowie Rudzie, tel. 060636149546918818817640.09
  Bojanów, gm. 5264 1870 1863 1768 35.52

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca