.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / krośnieński, pow. / Krościenko Wyżne, gm.
Krościenko Wyżne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5197
Powierzchnia: 16.33 km2
Zaludnienie: 318 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3882
Liczba wydanych kart: 1715
Liczba wyjętych kart: 1715
Liczba ważnych kart: 1715
Liczba głosów ważnych: 1683
Liczba mandatów: 11
44.18%
brak32.82%34.35%35.88%37.41%38.94%40.47%42.00%43.53%45.06%46.59% 
............
danych34.34%35.87%37.40%38.93%40.46%41.99%43.52%45.05%46.58%48.12% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny70.42
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy90.53
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin1247.37
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl60.36
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej331.96
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość97858.11
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej623.68
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP24414.50
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej30.18
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego653.86
11Komitet Wyborczy Centrum10.06
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke191.13
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej1297.66
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty30.18
Σ   1683  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Parafialny w Krościenku Wyżnym, ul. Brzozowska 1a181878378376643.07
2Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34125155055054143.96
3Dom Ludowy w Pustynach, ul. Centralna 1381338238237646.99
  Krościenko Wyżne, gm. 3882 1715 1715 1683 44.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca