.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Krosno / krośnieński, pow. / Krościenko Wyżne, gm.
Krościenko Wyżne, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5197
Powierzchnia: 16.33 km2
Zaludnienie: 318 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3882
L. wyd. kart: 1715
44.18%
brak32.82%34.35%35.88%37.41%38.94%40.47%42.00%43.53%45.06%46.59% 
............
danych34.34%35.87%37.40%38.93%40.46%41.99%43.52%45.05%46.58%48.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Parafialny w Krościenku Wyżnym, ul. Brzozowska 1a181878378376643.07
2Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym, ul. Szkolna 34125155055054143.96
3Dom Ludowy w Pustynach, ul. Centralna 1381338238237646.99
  Krościenko Wyżne, gm. 3882 1715 1715 1683 44.18

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca