.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Lututów, gm.
Lututów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4837
Powierzchnia: 75.13 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3783
Liczba wydanych kart: 1528
Liczba wyjętych kart: 1527
Liczba ważnych kart: 1527
Liczba głosów ważnych: 1438
Liczba mandatów: 12
40.39%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny60.42
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy191.32
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin996.88
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl80.56
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej191.32
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość22515.65
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej21114.67
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP855.91
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej40.28
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego25717.87
13Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska30.21
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej48333.59
16Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP191.32
Σ   1438  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Lututowie108552051947847.93
2Szkoła Podstawowa w Niemojewie73031131129942.60
3Strażnica OSP w Dymkach65222022020533.74
4Szkoła Podstawowa w Swobodzie45216316315536.06
5Przedszkole Publiczne w Lututowie86431431430136.34
  Lututów, gm. 3783 1528 1527 1438 40.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca