.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Lututów, gm.
Lututów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4837
Powierzchnia: 75.13 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3783
L. wyd. kart: 1528
40.39%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Lututowie108552051947847.93
2Szkoła Podstawowa w Niemojewie73031131129942.60
3Strażnica OSP w Dymkach65222022020533.74
4Szkoła Podstawowa w Swobodzie45216316315536.06
5Przedszkole Publiczne w Lututowie86431431430136.34
  Lututów, gm. 3783 1528 1527 1438 40.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca