.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / wrocławski, pow. / Czernica, gm.
Czernica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8313
Powierzchnia: 84.18 km2
Zaludnienie: 98 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6390
Liczba wydanych kart: 2770
Liczba wyjętych kart: 2767
Liczba ważnych kart: 2767
Liczba głosów ważnych: 2697
Liczba mandatów: 14
43.35%
brak30.66%31.94%33.22%34.50%35.78%37.06%38.34%39.62%40.90%42.18% 
............
danych31.93%33.21%34.49%35.77%37.05%38.33%39.61%40.89%42.17%43.46% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny431.59
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy120.44
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin28610.60
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl1284.75
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej823.04
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość74327.55
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej1575.82
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP86231.96
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej60.22
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego592.19
11Komitet Wyborczy Centrum10.04
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke792.93
14Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca110.41
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej2157.97
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty100.37
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski30.11
Σ   2697  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Środowiskowy Klub "Kuźnia" w Czernicy175680880878646.01
2Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim22331011100999645.28
3Remiza OSP w Nadolicach Wielkich68024424423435.88
4Remiza OSP w Chrząstawie Wielkiej101234834733434.39
5Biblioteka w Ratowicach70935935934750.63
  Czernica, gm. 6390 2770 2767 2697 43.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca