.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / wrocławski, pow. / Czernica, gm.
Czernica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8313
Powierzchnia: 84.18 km2
Zaludnienie: 98 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 6390
L. wyd. kart: 2770
43.35%
brak30.66%31.94%33.22%34.50%35.78%37.06%38.34%39.62%40.90%42.18% 
............
danych31.93%33.21%34.49%35.77%37.05%38.33%39.61%40.89%42.17%43.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Środowiskowy Klub "Kuźnia" w Czernicy175680880878646.01
2Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim22331011100999645.28
3Remiza OSP w Nadolicach Wielkich68024424423435.88
4Remiza OSP w Chrząstawie Wielkiej101234834733434.39
5Biblioteka w Ratowicach70935935934750.63
  Czernica, gm. 6390 2770 2767 2697 43.35

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca