.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jaworski, pow. / Wądroże Wielkie, gm.
Wądroże Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4152
Powierzchnia: 89.15 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3214
Liczba wydanych kart: 903
Liczba wyjętych kart: 903
Liczba ważnych kart: 903
Liczba głosów ważnych: 856
Liczba mandatów: 12
28.10%
brak27.71%28.84%29.97%31.10%32.23%33.36%34.49%35.62%36.75%37.88% 
............
danych28.83%29.96%31.09%32.22%33.35%34.48%35.61%36.74%37.87%39.01% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze . .
. .
. . . . . . . . .
Numer listy Nazwa komitetu wyborczego Liczba głosów na listę Liczba głosów: na listę / ważnych [%]
1Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny70.82
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy91.05
3Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin465.37
4Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl60.70
5Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej151.75
6Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość10912.73
7Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej789.11
8Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP627.24
9Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej40.47
10Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego18121.14
11Komitet Wyborczy Centrum30.35
12Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke60.70
15Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej32638.08
17Komitet Wyborczy Dom Ojczysty30.35
18Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski10.12
Σ   856  100 
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Budziszowie Wielkim160237637636023.47
2Świetlica Wiejska Wądroże Wielkie 192155748448446131.09
3Swietlica DPS Mierczyce 305543433578.18
  Wądroże Wielkie, gm. 3214 903 903 856 28.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca