.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jaworski, pow. / Wądroże Wielkie, gm.
Wądroże Wielkie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4152
Powierzchnia: 89.15 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3214
L. wyd. kart: 903
28.10%
brak27.71%28.84%29.97%31.10%32.23%33.36%34.49%35.62%36.75%37.88% 
............
danych28.83%29.96%31.09%32.22%33.35%34.48%35.61%36.74%37.87%39.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum w Budziszowie Wielkim160237637636023.47
2Świetlica Wiejska Wądroże Wielkie 192155748448446131.09
3Swietlica DPS Mierczyce 305543433578.18
  Wądroże Wielkie, gm. 3214 903 903 856 28.10

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca