.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / szczecinecki, pow. / Grzmiąca, gm.
Grzmiąca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5409
Powierzchnia: 204.49 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4039
L. wyd. kart: 1049
25.97%
brak25.82%27.42%29.02%30.62%32.22%33.82%35.42%37.02%38.62%40.22% 
............
danych27.41%29.01%30.61%32.21%33.81%35.41%37.01%38.61%40.21%41.82% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Szkoleniowy w Grzmiącej214754854853025.52
2Szkoła Podstawowa w Mieszałkach59417517517129.46
3Szkoła Podstawowa w Iwinie50597919019.21
4Szkola Podstawowa Krosino79322922921628.88
  Grzmiąca, gm. 4039 1049 1043 1007 25.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca