.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Koszalin / szczecinecki, pow. / Grzmiąca, gm.
Grzmiąca, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5409
Powierzchnia: 204.49 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4039
L. wyd. kart: 1049
25.97%
brak25.80%27.40%29.00%30.60%32.20%33.80%35.40%37.00%38.60%40.20% 
............
danych27.39%28.99%30.59%32.19%33.79%35.39%36.99%38.59%40.19%41.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Dom Szkoleniowy w Grzmiącej214754854853425.52
2Szkoła Podstawowa w Mieszałkach59417517516429.46
3Szkoła Podstawowa w Iwinie50597969519.21
4Szkola Podstawowa Krosino79322922921928.88
  Grzmiąca, gm. 4039 1049 1048 1012 25.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca