.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa ...
Częstochowa, okr. 28
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 610150
Powierzchnia: 3869 km2
Zaludnienie: 157 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 401
L. obw. z których
spłynęły dane:
401
L. upr. do głos.: 492508
L. wyd. kart: 190214
38.62%
brak34.56%35.35%36.14%36.93%37.72%38.51%39.30%40.09%40.88%41.67% 
............
danych35.34%36.13%36.92%37.71%38.50%39.29%40.08%40.87%41.66%42.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246401Częstochowa, m.19987684715846348243142.38
240400częstochowski, pow.10640737886378663611735.60
240600kłobucki, pow.6736523284232782219234.56
240700lubliniecki, pow.6070523587235782263138.86
240900myszkowski, pow.5815520742207301980535.67
  Częstochowa, okr. 28 492508 190214 190086 183176 38.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto28307711748211738511387041.50
2Wieś20943172732727016930634.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0001526356075604534436.74
2od 5 001 do 10 00011278239342393243753734.88
3od 10 001 do 20 00010220036603365913490235.82
4od 20 001 do 50 0006238723947239332296238.38
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00019987684715846348243142.38
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca