.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Częstochowa ...
Częstochowa, okr. 27
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 610150
Powierzchnia: 3869 km2
Zaludnienie: 157 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 401
L. obw. z których
spłynęły dane:
401
L. upr. do głos.: 492508
L. wyd. kart: 190185
38.62%
brak34.56%35.35%36.14%36.93%37.72%38.51%39.30%40.09%40.88%41.67% 
............
danych35.34%36.13%36.92%37.71%38.50%39.29%40.08%40.87%41.66%42.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
246401Częstochowa, m.19987684702845518041242.38
240400częstochowski, pow.10640737883378523542335.60
240600kłobucki, pow.6736523282232652154034.56
240700lubliniecki, pow.6070523584235392157538.85
240900myszkowski, pow.5815520734207201939635.65
  Częstochowa, okr. 27 492508 190185 189927 178346 38.62
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto28307711746011727711073541.49
2Wieś20943172725726506761134.73
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0001526356075603524036.74
2od 5 001 do 10 00011278239338392893662534.88
3od 10 001 do 20 00010220036598365673393935.81
4od 20 001 do 50 0006238723940239172213038.37
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00019987684702845518041242.38
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca