.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Sędziszów, gm.
Sędziszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13649
Powierzchnia: 145.71 km2
Zaludnienie: 93 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 10798
L. wyd. kart: 3534
32.73%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Krzcięcice 3478230130128938.49
2Szkoła Podstawowa Pawłowice 9449915214214230.46
3Remiza OSP w Sędziszowie, ul. Jędrzejowska 10136044444342832.65
4Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, Osiedle Na Skarpie 8239179379376633.17
5Dom Kultury w Sędziszowie, ul. Dworcowa 26209067867864432.44
6Remiza OSP Gniewięcin 15049816716715933.53
7Szkoła Podstawowa Tarnawa 11994629029027930.66
8Szkoła Podstawowa Mstyczów 3772121621619929.96
9Szkoła Podstawowa Klimontów 3170418518516926.28
10Remiza OSP Borszowice 11a80730830830338.17
  Sędziszów, gm. 10798 3534 3523 3378 32.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca