.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Kielce / jędrzejowski, pow. / Sędziszów, gm.
Sędziszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13649
Powierzchnia: 145.71 km2
Zaludnienie: 93 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 10798
L. wyd. kart: 3535
32.74%
brak29.13%29.74%30.35%30.96%31.57%32.18%32.79%33.40%34.01%34.62% 
............
danych29.73%30.34%30.95%31.56%32.17%32.78%33.39%34.00%34.61%35.23% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Krzcięcice 3478230130028638.49
2Szkoła Podstawowa Pawłowice 9449915214914930.46
3Remiza OSP w Sędziszowie, ul. Jędrzejowska 10136044444042532.65
4Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, Osiedle Na Skarpie 8239179379376733.17
5Dom Kultury w Sędziszowie, ul. Dworcowa 26209067867865732.44
6Remiza OSP Gniewięcin 15049816716716033.53
7Szkoła Podstawowa Tarnawa 11994629129128030.76
8Szkoła Podstawowa Mstyczów 3772121621620729.96
9Szkoła Podstawowa Klimontów 3170418518517826.28
10Remiza OSP Borszowice 11a80730830830238.17
  Sędziszów, gm. 10798 3535 3527 3411 32.74

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca