.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała / żywiecki, pow. / Łodygowice, gm.
Łodygowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13406
Powierzchnia: 35.2 km2
Zaludnienie: 380 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 10263
L. wyd. kart: 4778
46.56%
brak34.05%35.95%37.85%39.75%41.65%43.55%45.45%47.35%49.25%51.15% 
............
danych35.94%37.84%39.74%41.64%43.54%45.44%47.34%49.24%51.14%53.05% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach ul. Piłsudskiego 121218110571054101948.46
2Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5144967867764146.79
3Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach, Plac Wolności 5164978378371747.48
4Remiza OSP w Biernej ul. Kopernika 3470927527524838.79
5Szkoła Podstawowa w Zarzeczu ul. Staszica 898654053953154.77
6Szkoła Podstawowa w Pietrzykowicach ul. Kościuszki 120169371171168942.00
7Remiza OSP w Pietrzykowicach ul. Jana Pawła II 91159673473469945.99
  Łodygowice, gm. 10263 4778 4773 4544 46.56

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca